Κωδικός ΡΙΝ

Ο κωδικός ΡΙΝ είναι ένας τετραψήφιος κωδικός που έχετε λάβειι στο κινητό σας μέσω του δωρεάν 4 ψηφίου κωδικού 54303.

Αν έχετε διαγράψει το μήνυμα αυτό και επιθυμείτε να λάβετε νέο Κωδικό ΡΙΝ, παρακαλούμε όπως αποστείλλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cellebrate.mobi αναφέροντας τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.